Kdo jsem já sám
nebo-li informace o tom, kdo se ptá
jinak známé pod pojmen "Who am I"

Na této stránce se dozvíte něco o sobě, vlastně o svém počítači, co jste možná nevěděli. Tyto informace jsou takové, jak je "vidí" server, ke kterému jste připojeni. To může být důležité například v případě IP adresy. Vy znáte svou IP adresu, ale pokud po cestě od Vás k serveru nějaké síťové zařízení tuto adresu změní (nazývá se to NAT), tak server Vás identifikuje pod jinou adresou. No a právě proto může být pro Vás tato informace důležitá. Podobně se Vám může hodit znát kolik je hodin. Některé programy (obyčejně jde o systémové, nebo databáze) nepracují správně, pokud se čas na clientu liší od času serveru.

Moje IP adresa, jak ji vidí server:
Pokud potřebujete znát, které doménové jméno je této adrese přiřazeno, spusťte příkaz "nslookup <IP>", nebo "dig -x <IP>", podle toho jaký máte operační systém a jakou verzi. Za <IP> dosaďte právě zobrazenou IP adresu.

Můj prohlížeč je (takhle jej vidí server):

Můj prohlížeč je (takhle vidí prohlížeč sám sebe):

Na serveru byl v okanžiku vytvoření této stránky čas:

Na clientovi byl v okamžiku zobrazení této stránky čas:

Pokud by hodiny na obou počítačích (serveru i clientu) šly naprosto přesně, myšleno stejně, tak bude čas zobrazení vždy větší o dobu, po kterou se tato stránka přenášela sítí. Taková doba může být velmi různá od několika milisekund (takže ji nezměříme), až třeba po 10 sekund.

Pro programátory:
Informace zobrazované na této stránce jsou získány ze serveru pomocí PHP a z clienta prostřednictvím javascriptového volání DOM metod. Pokud se Vám to líbí a chcete to použít, tak tady je zdrojový text: whoami.txt. Pokud máte nějaký nápad jak tuhle blbůstku vylepšit, můžete psát na pokludaz.