Testy připojení k Internetu a CZFree.Net

Návod na jednoduché otestování, jak určit, kde je prolém, který způsobuje chybu, kterou jste zaznamenali a co se s tím dá dělat.

V následujících jednoduchých postupech budou použity 2 nejjednodušší testy A1 a B a 3. doplňkový A2 (něco jako nepovinný). Test C vlastně není skutečný test, ale je to jen zjištění nastavení vlastního počítače. Nejdříve se tedy tyto testy naučte. Bez obav, jsou skutečně velmi jednoduché.

Seznam kapitol na této stránce:
A1. Test dostupnosti počítače
A2. Test dostupnosti se zjištěním místa problému
B. Test webu
A teď ještě jak do internetového prohlížeče napsat adresu
Jaký je rozdíl mezi použitím jména a použitím adresy
C. Moje vlastní adresa
Co dělat když ...
1. Nejede mi Internet. Kde je chyba?
2. Nejede mi CZFree.Net. Kde je chyba?
3. Nemohu přijmout poštu
4. Nemohu odeslat poštu
5. Nefunguje mi DNS
6. Nefunguje mi DHCP
7. Jak zjistím svou vlastní MAC adresu
8. Měřiče rychlostí

A1. Test dostupnosti počítače

Tímto testem zjistíme, zdali počítač, který nás zajímá je pro nás teď právě dosažitelný. To znamená, že náš požadavek projde sítí až k němu, on nám odpoví, že je funkční a tato odpověď se přes síť vrátí zas k nám. Tento test neříká nic o tom, zdali na tom počítači běží nějaká služba a zda je pro nás taková služba dostupná. Službou se rozumí například webová stránka, poštovní služby atd.
Na svém počítači si otevřeme okno pro příkazovou řádku. Ve Windows má nejčastěji ikonku  Comand Lina Window , nebo Comand/Windows95.
Poté v tomto okně napíšeme příkaz. Ten má 2 části (slova) oddělené mezerou a ukončí se klávesou Enter. První slovo je ping a druhým slovem je buďto jméno, nebo adresa počítače, jehož dostupnost testujeme. Jak vypadá jméno, to dobře známe z odkazů na webové stránky, adresa jsou 4 čísla oddělená tečkami mezi sebou; čísla mohou být jen od 0 do 255 (zapisují se vždy v normální desítkové soustavě, na rozdíl od MAC adresy, která se zapisuje v neobvyklé šestnáctkové soustavě - viz níže).
Například:
ping ap.zvahov.pjih.czf
ping www.seznam.cz
ping 10.25.1.1
Po stisknutí Enter nám po chvíli (tek do 10 s) začne přicházet odpověď. Prošel-li test úspěšně, vypadá odpověď podbně jako tato:
C:\>ping www.seznam.cz
Příkaz PING na www.seznam.cz [212.80.76.18] s délkou 32 bajtů:
Odpověď od 212.80.76.18: bajty=32 čas=11ms TTL=120
Odpověď od 212.80.76.18: bajty=32 čas=12ms TTL=120
Odpověď od 212.80.76.18: bajty=32 čas=9ms TTL=120
Odpověď od 212.80.76.18: bajty=32 čas=10ms TTL=120

Statistika ping pro 212.80.76.18:
Pakety: Odeslané = 4, Přijaté = 4, Ztracené = 0 (ztráta 0%),
Přibližná doba do přijetí odezvy v milisekundách:
    Minimum = 9ms, Maximum = 12ms, Průměr = 10ms
C:\>
Pokud test nebyl úspěšný, vypadá to nějak takto:
C:\>ping to.co.neni
Hostitele to.co.neni se pomocí příkazu Ping nepodařilo najít. Zkontrolujte název hostitele a akci opakujte.

C:\>
Nebo takto:
C:\>ping 10.233.11.12
Příkaz PING na 10.233.11.12 s délkou 32 bajtů:
Vypršel časový limit žádosti.
Vypršel časový limit žádosti.
Vypršel časový limit žádosti.
Vypršel časový limit žádosti.

Statistika ping pro 10.233.11.12:
Pakety: Odeslané = 4, Přijaté = 0, Ztracené = 4 (ztráta 100%),
C:\>
Jak vidíme, ve Windows udělá příkaz ping 4 testy. Pokud je jednotlivý test úspěšný, je pro nás zajímavý údaj time/čas, který udává, jak dlouho trvalo, než náš dotaz dorazil k cíli a odpověď zase zpět. Na konci jsou statistické údaje za všechny 4 průchody. Pokud je některý jednotlivý test neúspěšný, nedostaneme žádnou informaci o době trvání, ale dostaneme nějakou jinou hlášku - mohou být různé. Pokud je některý jednotlivý test projde a něktrý ne, znamená to, že cesta tam a zpět není spolehlivá a více, či méně našich požadavků a odpovědí se po cestě ztratilo.
Teď již umíme test ping a umíme i rozpoznat, zdali síť mezi námi a cílovým počítačem je v pořádku, nebo má problémy, ale funguje, nebo není vůbec průchodná.

A2. Test dostupnosti se zjištěním místa problému

Tento test je podobný testu ping. Použijeme jej, pokud ping neprošel a my chceme vědět kam až se po cestě k našemu cíli dostaneme, než náš požadavek narazí na problém.
Otevřeme okno pro příkazovou řádku a napíšeme příkaz (obdobně jako v testu A1):
tracert -n jméno
nebo
tracert -n adresa
tedy, např.
tracert -n www.seznam.cz
nebo
tracert -n 10.10.1.1
Výstup příkazu vypadá podobně jako následující:
C:\>tracert www.atlas.cz
Výpis trasy k www.atlas.cz [212.47.13.117]
s nejvýše 30 směrováními:
  1     1 ms    < 1 ms    < 1 ms  10.25.2.65
  2    18 ms    37 ms     *     zpnet.dvorce.pjih.czf [10.25.64.38]
  3     5 ms     5 ms     5 ms  62.24.71.1
  4     7 ms     7 ms     5 ms  d77.dkm.cz [62.24.68.77]
  5     6 ms    14 ms     6 ms  cz-prg01a-ra2-ge0-0-0-v20.aorta.net [213.46.172.9]
  6     6 ms     8 ms     8 ms  nix1.gts.cz [194.50.100.50]
  7    23 ms    54 ms     6 ms  hca.gts.cz [195.39.37.6]
  8     6 ms     6 ms    13 ms  194.213.194.167
  9     8 ms     8 ms     9 ms  atlas117.a2.atlas.cz [212.47.13.117]
Trasování bylo dokončeno.
C:\>
Každá řádka výstupu reprezentuje jeden skok. Pro každý skok provede tento příkaz 3 testy. Pokud některý z těchto dílčích testů neprojde, zobrazí se * (hvězdička).
C:\>tracert 10.233.11.12
Výpis trasy k 10.233.11.12 s nejvýše 30 směrováními
  1    < 1 ms    < 1 ms    < 1 ms  10.25.2.65
  2    83 ms    34 ms    85 ms  link2zvahov.dvorce.pjih.czf [10.25.64.9
  3     *        *        *     Vypršel časový limit žádosti.
  4     *        *        *     Vypršel časový limit žádosti.
  5     *        *        *     Vypršel časový limit žádosti.

Pokud je adresovaný počítač dostupný, příkaz skončí řádkou odpovídající tomuto počítači a každá řádka odpovídá jednomu routeru/uzlu sítě ležícímu od našeho počítače až k cílovému. Pokud adresovaný počítač není dostupný, odpovídá poslední platná řádka poslednímu dostupnému uzlu sítě na cestě k cíli. Další řádky pak mají jen * * * a bude jich pak celkem 30 (zpravidla). 

B. Test webu

Správněji bych měl napsat test dostupnosti webového serveru, nebo test dostupnosti webové služby. Test je velmi jednoduchý, ale dovolil bych si vysvětlit některé jeho souvislosti.
Test je vlastně to, co asi každý z Vás dělá, když se chce podívat na nějakou webovou stránku. Do záhlaví internetového prohlížeče napíše adresu zvolené stránky a stiskne Enter. Mohou nastat 2 situace.
1. Webová stránka se objeví. Vše se zdá být v pořádku. Ale to kupodivu nemusí být 100% pravda. Proto po zobrazení stránky stiskneme tlačítko Refresh/Obnovit v našem internetovém prohlížeči. Teprve, když se zvolená stránka znovu správně načte můžeme být spokojeni.
2. Dlouho se nic neděje a nakonec se namísto požadované stránky objeví nějaká chybová hláška.
To může být způsobeno 4 důvody:
2a. Počítač, na kterém web běží je nedostupný (cesta k němu je přerušena). Tento stav můžeme ověřit testem A.
2b. Počítač, na kterém web běží je vypnutý. Odlišit mezi sebou stavy 2a a 2b nelze (pokud se tam nevydáme pěšky).
2c. Počítač je sice dostupný, ale webová služba na něm neběží. Prostě proto, že na tom počítači nic takového není, nebo ten web někdo zastavil, nebo má nějakou poruchu.
2d. Na počítači webová služba běží, ale nám není dovoleno ji využívat.

A teď ještě jak do internetového prohlížeče napsat adresu.

Každý webový server má základní stránku na kterou se dostaneme pokud napíše adresu http://jméno/index.html, kde jméno je jméno serveru/počítače.
Například:
http://www.ibm.cz/index.html
Téměř všechny webové servery si však umí to standardní slovíčko index.html doplnit sami, takže mohu klidně psát:
http://www.ibm.cz/ nebo i http://www.ibm.cz
Všechny současné prohlížeče si umějí doplnit typ protokolu http a proto mohu psát
www.ibm.cz/index.html a tedy také www.ibm.cz
Některé prohlížeče si umějí dokonce doplnit i to www, takže to někdy jde i takhle
ibm.cz
Tenhle poslední zápis nedoporučuji, občas se dějí nevídané věci.
To jsme se stále na webový server odkazovali pomocí jeho jména. Takové jméno má téměř každý veřejně přístupný webový server. Úplně každý má však adresu a tak se na něj mohu odkázat tak, že na místě, kde jsem psal jméno, napíšu jeho adresu. takže namísto
www.ibm.cz mohu psát 129.42.17.103
a musím dostat stejný výsledek. Samozřejmě to platí i pro všechna výše popsané zkracování.

Jaký je rozdíl mezi použitím jména a použitím adresy

První rozdíl jsme si již uvedli, adresa existuje vždy, jméno téměř vždy.
Pokud se odkážu adresou, prohlížeč se okamžitě začně se serverem spojovat. Pokud se odkážu jménem, prohlížeč si vyžádá službu DNS, což je zvláštní druh batabáze. Tato služba vyhledá zadané jméno a přeloží jej na adresu. Poté se již prohlížeč může začít spojovat s požadovaným serverem pomocí této přeložené adresy. Důsledek tohoto postupu je jediný. Pokud vše správně funguje, není žádný rozdíl. Pokud by však služba DNS měla poruchu, mohl bych se k webu připojit pomocí adresy, ale nemohl pomocí jména.
Zdali správně funguje DNS překlad, to si mohu ověřit pomocí příkazu ping. Všiměte si, že příkaz ping nám po vyvolání se jménem nejdříve řekl jakou má požadovaný počítač adresu a pak teprve 4-krát za sebou tuto adresu oslovil. Viz test A1. Pokud by DNS nefungovalo, nebo zadám neexistující adresu, ping mi odpoví asi takto:
C:\>ping to.co.neni
Hostitele to.co.neni se pomocí příkazu Ping nepodařilo najít. Zkontrolujte název hostitele a akci opakujte.
C:\>
Tak teď umíme zjistit, zda na nějakém počítači běží veřejně přístupná webová služba a jsme schopni se k ní připojit. Navíc jsme se naučili i zjistit zda v síti existuje určité jméno, pokud existuje, tak umíme zjistit jaké adrese odpovídá a umíme ověřit, zda nám správně funguje DNS služba.

C. Moje vlastní adresa

Pro některé testy budeme potřebovat svou vlastní adresu. Tu správnou se ale můžeme dozvědět jen v době, kdy vše správně funguje. Zjistíme ji pomocí příkazu ipconfig, který napíšeme v okně příkazové řádky (podobně jako příkaz ping). Bude to vypadat asi takto:
C:\>ipconfig
Konfigurace protokolu IP systému Windows

Adaptér sítě Ethernet Připojení k místní síti:
        Přípona DNS podle připojení . . . :
        Adresa IP . . . . . . . . . . . . : 10.25.2.99
        Maska podsítě . . . . . . . . . . : 255.255.255.224
        Výchozí brána . . . . . . . . . . : 10.25.2.65
C:\>
V uvedeném příkladu je vlastní adresa 10.25.2.99.

Pozor, může se stát, že server vidí naši stanici pod jinou adresou. To proto, že nějaký aktivní síťový prvek mu ji "po cestě" změnil, nazývá se to NAT (Network Address Translation). Koukněte se sem a dozvíte se nejen toto, ale ještě několik, možná užitečných informací. 

Co dělat když ...

1. Nejede mi Internet. Kde je chyba?

1a. Test zda funguje síť v mém počítači.
To zkusím pomocí ping (test A1) na vlastní adresu (test C). Pozor, vlastní jméno nelze použít!.
Pokud test neprojde, je chyba buďto na mém počítači, nebo na serveru, ke kterému jsem připojen, pokud používám DHCP. V každém případě to těžko vyřeším bez spolupráce se správcem serveru. Volám správce serveru.

1b. Test, zda funguje můj radiový client.
Toto se týká jen těch kdo jsou připojení radiově pomocí HW zařízení, jako např. Ovislink WL-1120AP. Zkusím ping na adresu tohoto zařízení, nebo zkusím zobrazit jeho webové rozhraní. Pokud test neprojde, je problém někde u mne.

1c. Test, zda funguje AP/router.
V tomto a dalších krocích uvedu vždy prvky sítě jak jejich jménem, tak i jejich adresou. Použitelné jsou vždy obě varianty. Pokud ale nějaký test neprojde, měl bych ho zkusit vždy oběma variantami.
Zkusím ping na ap.zvahov.pjih.czf (10.25.2.1), alternativně mohu testovat též web, který běží na stejné adrese. Pokud ale test na web neprojde, vždy musím ještě otestovat ping.

1d. Test dalších skoků na cestě do Internetu.
Otestovat mohu jen jediný následující skok, kterým je router na Bontonu (ZPNet) a pak už libovolný server přímo v Internetu. Informace o tom, jaké routery jsou mezi těmi dvěma body, nemáme a navíc se to s časem může měnit.
Testuji stejně jako 1c a to pro
ZPNet:    ap.zpnet.pjih.czf (10.25.7.1)
V Internetu například   www.seznam.cz

2. Nejede mi CZFree.Net. Kde je chyba?

2a, 2b, 2c
Tyto testy jsou shodné s 1a, 1b, 1c.

2d. Test dalších skoků na cestě do CZFree.Net.
Otestovat mohu jen jediný následující skok, kterým je router na Dvorcích a pak už jen ten počítač v CZF, na který chci přístup. Informace o tom, jaké uzly jsou mezi se dá zjistit jedině přímo za sítě CZF, ale jen velmi těžko a zdaleka ne všechny.
Testuji stejně jako 1c a to pro
Dvorce    ap.dvorce.pjih.czf (10.25.1.1), na Dvorcích běží i web.

3. Nemohu přijmout poštu

3a. Prověřte dostupnost vašeho poštovního serveru pomocí ping (test A1). Například: ping pop3.volny.cz.
3b. Prověřte správné nastavení Vašeho poštovního clienta (např. Outlook Expres) a zkuste restartovat počítač.
3c. Prověřte, zda je Vaše schránka aktivní, není přeplněná, nebo nemá jiný problém. Použijte webového clienta vašeho poštovního serveru. Například: mail.volny.cz.
3d. Pokud jsou všechny výše uvedené kroky v pořádku a stále to nefunguje, zkuste nějakou vhodnou motlitbu podle vašeho vyznání, nebo stížnost u Billa Gatese. Bez záruky. :-)))

4. Nemohu odeslat poštu

4a. Prověřte dostupnost vašeho SMTP serveru (10.25.2.1) pomocí ping (test A1). Tedy: ping 10.25.2.1.
4b. Prověřte správné nastavení Vašeho poštovního clienta (např. Outlook Expres) a zkuste restartovat počítač.
4c. Vlastní službu SMTP je možno prověřit přímo, například pomocí programu Telnet, ale to asi budete muset přenechat odborníkovi, nebo se odborníkem stát ;-).

5. Nefunguje mi DNS

5a. Prověřte dostupnost vašeho primárního DNS serveru jako toho počítače (10.25.2.1) pomocí ping (test A1). Tedy: ping 10.25.2.1.
5b. Prověřte dostupnost vašeho primárního DNS serveru jako služby (ap.zvahov.pjih.czf) pomocí ping (test A1). Tedy: ping ap.zvahov.pjih.czf. Ping musi spávně přeložit jméno ap.zvahov.pjih.czf na adresu 10.25.2.1. (Alternativně můžeme vyzkoušet překlad jména nějakého serveru z Internetu, například www.seznam.cz.
5b. Pokud nefunguje správně primární DNS server, to nevadí, stačí, když by fungoval sekundární. Vyzkoušíme tedy stejný test jako 5b, ale pro jméno ap.dvorce.pjih.czf s adresou 10.25.1.1.
5d. Pokud nefunguje správně ani jeden DNS server, obraťte se na administrátora.

6. Nefunguje mi DHCP

Platí jen pro ty uživatele, kteří používají automatické přidělování IP adresy, nebo-li DHCP.
6a. Zjistěte pomocí testu C, zda vašemu počítači byla přidělená správná IP adresa. Určitě musí být v rozsahu 10.25.2.xxx.
6b. Pokud váš počítač ani po restartu nedostane správnou adresu, zkuste mu ji nakonfigurovat napevno. Musíte nastavit IP, masku a Bránu. Hodnoty musíte mít předem zjištěny, viz test C.
6c. Pokud ani s pevnou adresou není dostupný váš nejbližší router/uzel (10.25.2.1), obraťte se na administrátora.

7. Jak zjistím svou vlastní MAC adresu

Adresa MAC, nebo-li Ethernetová adresa, nebo-li Hardwarová adresa, nebo-li Fyzická adresa je číslo, které je "pevně" přiřazeno síťovému rozhraní (zjednodušeně zásuvce) počítače. Je to 6 osmibitových čísel (rozsah 0-255) oddělených zpravidla dvojtečkami, nebo pomlčkami, zpravidla však čísla nejsou psána v desítkové, ale v šestnáctkové soustavě (používá číslice 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F). U nejstarších adapterů bylo toto číslo pevně "zadrátované", u většiny soudobých adaptérů je toto číslo možno změnit (jen pro odborníka :-)))).
Ve Windows zjistíme toto číslo příkazem ipconfig /all. Příklad výstupu:
C:\>ipconfig /all
Konfigurace protokolu IP systému Windows
        Název hostitele . . . . . . . . . : pocitac123
        Primární přípona DNS. . . . . . . :
        Typ uzlu  . . . . . . . . . . . . : neznámý
        Povoleno směrování IP . . . . . . : Ne
        WINS Proxy povoleno . . . . . . . : Ne
Adaptér sítě Ethernet Připojení k místní síti:
        Přípona DNS podle připojení . . . :
        Popis . . . . . . . . . . . . . . : VIA Rhine II Fast Ethernet Adapter
        Fyzická Adresa. . . . . . . . . . : 00-0C-76-AA-28-CF
        Protokol DHCP povolen . . . . . . : Ano
        Automatická konfigurace povolena  : Ano
        Adresa IP . . . . . . . . . . . . : 10.25.2.99
        Maska podsítě . . . . . . . . . . : 255.255.255.224
        Výchozí brána . . . . . . . . . . : 10.25.2.65
        Server DHCP . . . . . . . . . . . : 10.25.2.65
        Servery DNS . . . . . . . . . . . : 10.25.0.2
                                            10.25.0.1
                                            10.55.1.2
        Zapůjčeno . . . . . . . . . . . . : 30. srpna 2005 22:28:08
        Zápůjčka vyprší . . . . . . . . . : 31. srpna 2005 10:28:08
C:\>
(MAC znamená Media Access Controll a je to druhá podvrstva druhé vrstvy podle sedmivrstvového modelu OSI)

8. Měřiče rychlostí

Bez jakýchkoli speciálních programů je možno změřit rychlost pomocí stopek a stahování nějakého dostatečně velkého (ale ne příliš) souboru. O vhodných souborech na našem serveru se dozvíte tady.
Na změření rychlosti přenosu (downloadu a uploadu) nalezneme na Internetu řadu programů na řadě serverů. Samozřejmě jsou umístěny u různých firem, poskytovatelů a podstatně se liší vlastnostmi. Tady máte několik odkazů na ty známé:
UPC, DSL, Widenet, DKM, mojeip
Metoda stahování souboru (a možná některé z metod používaných uvedenými weby) má nevýhodu v tom, že pro velké rychlosti může být měření zkresleno tím, že počítače při tom čtou a zapisují na disk. Tuto nevýhodu nemají specializované programy, jako například ty na uvedených webech. Takovým velmi používaným programem je i iperf. Spustitelný program pro Windows naleznete jak na uvedeném odkazu (poslední verzi), tak také zde. Program lze přeložit i pro Linux a tak je spuštěn i nanašem serveru a budu apelovat na Kodana, aby jej spouštěl i na serveru ZPNet. Na serverech je samozřejmě spuštěn v módu server (iperf -s) a jistě správně tušíte že programy mohou spolupracovat mezi různými platformami (mezi Windows a Unix).

Tato stranka byla prevzata z http://62.24.71.208/TestHelp.html Pokud máte jiný dotaz, na který byste rádi znali odpověď a o kterém si myslíte, že by to zajímalo více lidí, zašlete jej na Jafojtik(AT)seznam(DOT)cz. Pokud budu umět odpovědět, zařadím odpověď na toto místo.

Poslední aktualizace 27.4.2006