Soubory pro testování rychlosti přenosu z AP Dvouramenná

Pro test rychlosti stahování z tohoto serveru si zkuste stáhnout některý z následujících 3 souborů a změřte si čas, jak dlouho stažení trvalo. Rychlost si pak snadno spočítáte pomocí přiloženého vzorce.

Soubor velikosti přesně 1 Mb = 128 kB
1024 / doba v sekundách = rychlost v kbps (kilobity za sekundu)

Soubor velikosti přesně 10 Mb = 1,28 MB
10240 / doba v sekundách = rychlost v kbps (kilobity za sekundu)

Soubor velikosti přesně 100 Mb = 12,8MB
100 / doba v sekundách = rychlost v Mbps (megabity za sekundu)

Soubor velikosti přesně 1 Gb = 128MB
1000 / doba v sekundách = rychlost v Mbps (megabity za sekundu)

Soubor velikosti přesně 10 Gb = 1280MB
10000 / doba v sekundách = rychlost v Mbps (megabity za sekundu)

Nejste si jisti odkud, z jaké adresy se připojujete, nebo zda máte správně nastavený čas?
Tady se dozvíte odpověď na několik podobných otázek.
No a pokud tady odpověď nenajdete, můžete se na to zkusit zeptat , tedy pokud ji budu znát :-).

Důležité poznámky:
Dost často si lidé pletou bity (správná zkratka "b") a byty (správná zkratka "B").
1 B (jeden byte) je 8 b (osm bitů). Proto 1 kB = 8kb a podobně 1 kBps = 8 kbps.
Druhá často dělané chyba je zaměňování předpony k, M, G. Podle SI je k=1000, M=1000000, G=1000000000. V oboru zpracování dat je to jinak a tak k=1024, M=1048576, G=1073741824, nebo-li M=k*k a G=k*k*k.
Třetí nepřesnost vzniká tím, že lidé ne zcela přesně srovnávají rychlost změřenou pomocí přenosu dat/souboru s rychlostí definovanou na určitém komunikačním médiu, nebo kanálu. Komunikačním kanálem procházejí vždy kromě užitečných přenášených dat i pomocné údaje, bez kterých by to nemohlo nikdy fungovat. Pro různá média a různé protokoly se takto spotřebovaná režie může pohybovat od 1% až do 25%. Z toho vyplývá, že užitečná rychlost nikdy nemůže dosáhnout rychlosti definované na médiu.
Čtvrtým problémem je "matení laiků" tím, že jako rychlost některých spojení jeuváděna takzvaná "signálová rychlost", přičemž skutečná i teoreticky dosažitelná přenosová rychlost je postatně menší, což v těchto případech vyplývá přímo z principu činnosti takového spojení. Typickými případy jsou 10 Mb sdílený Ethernet, na kterém se dosahuje maximálních rychlostí mezi 5 a 6 Mb. Ještě horší je to na WiFi, to při signálové rychlosti 11 Mb, dosahuje přenosové rychlosti 4 až 5 Mb.
V minulém odstatvci jsem udělal (úmyslně) chybu se kterou se velmi často setkáte. Pro rychlost přenosu informace, jejíž základní jednotka je bit za sekundu (označení "bps" z anglického Bit Per Second) jsem použit zkratku "b", což je zkratka pro bit, tedy pro jednotku informace, nebo-li velikost informace. Dejte na to pozor a vždy se snažte z kontextu tuto častou chybu odhalit, ušetří Vám to zmatek v hlavě.